• darkblurbg

Leuk kennis te maken

Wij zijn MenKnow Adventures


Wij waren op zoek naar een nét andere manier van kamperen. Een comfortabel onderkomen, maar wel het echte off-road gevoel. Kunnen komen op plekken die nog niet eerder ontdekt konden worden met een caravan of camper. 

Op zoek naar een échte krachtpatser, maar wel alle comfort en ruimtelijk gevoel van een standaard caravan of camper. De zoektocht bleek moeilijk, zeker in Nederland. 

Wij ontdekten Crawler, prachtig design, unieke ruimtelijke oplossingen en uitstekende off-road kwaliteiten.  Dit geeft u de vrijheid plaatsen te ontdekken die eerder onbereikbaar leken. 

Comfortabel kamperen zonder grenzen. Omdat wij dit nog niet eerder hadden gezien in Nederland besloten wij distributeur te worden van Crawler in Nederland. Wij gunnen iedereen deze ervaring. 

Binnenkort staan er twee modellen in onze showroom in Amsterdam die u kunt bezoeken. Zo kunt u zelf kijken hoe ruimtelijk de compacte caravan en camper unit is. Hoe eenvoudig de camper unit te plaatsen is op uw Pick-up truck en wat een speciaal gevoel de Crawler uitstraalt. 

System.Exception: Exception while creating a value. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server) ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The network path was not found
  --- End of inner exception stack trace ---
  at Umbraco.Core.Cache.ObjectCacheRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Core.Cache.DeepCloneRuntimeCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem, Nullable`1 timeout, Boolean isSliding, CacheItemPriority priority, CacheItemRemovedCallback removedCallback, String[] dependentFiles)
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.DataTypeDefinitionRepository.GetCachedPreValueCollection(Int32 datetypeId)
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.DataTypeDefinitionRepository.GetPreValuesCollectionByDataTypeId(Int32 dataTypeId)
  at Umbraco.Core.Services.DataTypeService.GetPreValuesCollectionByDataTypeId(Int32 id)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.<>c__DisplayClass4_0.<GetPreValuesCollectionByDataTypeId>b__0()
  at Umbraco.Core.Cache.DictionaryCacheProviderBase.<>c__DisplayClass10_0.<GetSafeLazy>b__0()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRequestCacheProvider.GetCacheItem(String cacheKey, Func`1 getCacheItem)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.ConvertValueToContent(String id, String contentTypeAlias, String dataJson)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in d:\www\menknowadventures.nl\www\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 26
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\www\menknowadventures.nl\www\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 19